Music Player: Off
16°C

Novosti

Paušalni porez na dohodak za općinu Sv. Filip i Jakov

Od 2019. godine primjenjuje se usklađivanje visine poreznog opterećenja za iznajmljivače u turizmu koji plaćaju paušalni porez na dohodak s ciljem davanja mogućnosti jedinicama lokalne samouprave da upravljaju visinom poreza. Općina Sv. Filip i Jakov donijela je Odluku prema kojoj visina paušalnog poreza za Objekte u domaćinstvu prema razredima ostaje nepromijenjena.
 KLASA:350-02/18-02/11
URBROJ: 2198/19-02-18-17
Sv. Filip i Jakov, 28.prosinac 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Pedisić

***
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16 i 106/18) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 6/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na izvanrednoj 10. izvanrednoj sjednici održanoj dana 28. prosinca 2018. godine donosi  

ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedini u kampu

Članak 1.
Visina paušalnog poreza na krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu određuje se prema razredu turističkog mjesta kako slijedi:
-    Razred turističkog mjesta A – Sveti Filip i Jakov – 300,00 kuna po krevetu odnosno smještajnoj jedinici
-    Razred turističkog mjesta B – Sveti Petar i Turanj - 255,00  kuna po krevetu odnosno smještajnoj jedinici
-    Razred turističkog mjesta D –Raštane Gornje, Raštane Donje i Sikovo –150,00 kuna po krevetu odnosno smještajnoj jedinici

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Sveti Filip i Jakov, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Arhiva

Say yes