Music Player: Off
16°C

Novosti

Turistička zajednice Zadarske županije

objavljuje Javni poziv za kandidiranje prema programu „Potpore događanjima“ u 2017.

 PRIOPĆENJE, 26. siječnja 2017.

 

 

Temeljem Programa rada za 2017. godinu, Turistička zajednica Zadarske županije objavila je na svojim Internet stranicama www.zadar.hr

 

JAVNI POZIV za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2017. godini.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Zadarske županije i Zadarske županije za događanja na teritoriju Zadarske županije kao motiva dolazaka turista na destinaciju, te stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni.

 

Tekstualni okvir: TIP A - DOGAĐANJA koja su MOTIV DOLAZAKA turista na destinacijuU tu svrhu podupirat će se: 

 

Prednost pri dodjeli sredstava ostvarit će događanja s objavljenim i oglašavanim paket-aranžmanom koji uključuju posjet događanju, razvijanje kontinuiteta ponude, događanja u pred i posezoni, građenje prepoznatljivog imidža zadarske regije te atraktivnost događanja.

Tekstualni okvir: TIP B - DOGAĐANJA koja stvaraju DODATNU PONUDU i AUTOHTONI UGOĐAJ na destinaciji

 

Prednost pri dodjeli sredstava ostvarit će događanja koja odlikuju destinacijska sinergija i solidarnost u očuvanju autohtonog odnosno izvornog ugođaja i ambijenta; izgradnja prepoznatljivog imidža destinacije kroz proizvod karakterističan za tu destinaciju na način da se sustavno i trajno izgrađuju podloge za koje postoje predispozicije u tradiciji i kulturi te destinacije; program koji je usmjeren na turiste, višednevnost događanja te atraktivnost.

 

Jedan od glavnih ciljeva ovakve provedbe dodjele potpora jest, uz transparentnost i jasno definiranje ciljeva i svrhe programa, razvijati koncept „doživljaja“ kako bismo se prilagodili potrebama tržišta i trendovima, te postali još poželjnija destinacija, posebice u vidu jačanja prometa u periodima van ljetnih mjeseci (srpanj, kolovoz), odnosno dolazaka koji nisu motivirani proizvodom „sunce i plaža“.

Novi pristup Javnog poziva za 2017. utemeljen je na nedavno objavljenim materijalima Hrvatske turističke zajednice: Priručniku o doživljajima, te Priručniku PCE i premium ponude. Takvi doživljaji su u stanju turiste zaintrigirati, oduševiti, educirati, opustiti i emotivno vezati na način da su u fazi isporuke u fokusu održivog razvoja kvalitetno zadovoljeni za doživljaj relevantni logistički, sigurnosni i higijenski uvjeti.

Turistička zajednica želi snažnije razvijati i podupirati takva događanja koja su motiv dolaska u destinaciju, odnosno poticati organizatore da razvijaju događanja u tom smjeru.

 

 

Rok za on-line prijavu te dostavu kandidatura Turističkoj zajednici Zadarske županije je 14. veljače 2017. g., a više informacija kao i potrebni obrasci nalaze se na web stranici Turističke zajednice Zadarske županije http://www.zadar.hr/hr/business, a on-line prijave biti će moguće od 1. veljače na http://www.zadar.hr/hr/prijava-javni-poziv/.

 

Konačnu odluku o potporama događanjima u 2017. godini donijet će Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije, a rezultati će biti objavljeni na Internet stranicama www.zadar.hr.

Arhiva

Say yes