Music Player: Off
16°C

Novosti

Konkurentnost turističkog gospodarstva

 Ministarstvo turizma je objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava
Javni je poziv otvoren do 31.05.2016., a informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se na Internet stranici Ministarstva turizma  

Temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, kroz ciljanu potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija, namijenjenim produljenju sezone, očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Prijaviti se mogu:

-          subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),

-          seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge),

-          fizičke osobe - privatni iznajmljivači.

 

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere:

MJERA A - POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI:

MJERA A1:

KORISNICI: sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“ (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel)

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: 70.000 – 350.000 KN

 

MJERA A2:

                KORISNICI: „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (kamp, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj)

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: 50.000 – 250.000 KN

 

MJERA A3:

KORISNICI: seljačko domaćinstvo (OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: OPG koje  pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti  i  zadruge za kušaonice

IZNOS POTPORE: 30.000 – 150.000 KN

 

MJERA A4:

KORISNICI: objekti u domaćinstvu (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Fizičke osobe – privatni iznajmljivači

IZNOS POTPORE: do 40.000 KN

 

MJERA B - RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

KORISNICI: Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: 20.000 – 250.000 KN

 

MJERA C - SIGURNOST (javno dostupna defibrilacija u ugostiteljskim objektima)

                KORISNICI: ugostiteljski objekti (prioritetno:  hoteli,  kampovi  i  marine)

                SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: do 25.000 KN

 

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST (plasman otočnih proizvoda kroz turizam)

KORISNICI: hoteli, kampovi, marine, putničke agencije

                SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: do 50.000 KN

Arhiva

Say yes