Music Player: Off
16°C

Novosti

28. siječanj

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata – manifestacija na području Općine Sv. Filip i Jakov u 2016. godini

 TURISITIČKA ZAJEDNICA

 OPĆINE SV.FILIP I JAKOV

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata – manifestacija na području Općine Sv. Filip i Jakov u 2016. godini

I

Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Sv. Filip i Jakov i to aktivnosti:

 1. Organizacija turističkih manifestacija ( kulturnih, zabavnih, sportskih );
 2. Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;
 3. Projekti iz područja zaštite okoliša.

II

  KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

 1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;
 2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine;
 3. Razvoj sadržaja koji doprinose produženju turističke sezone;
 4. Doprinos promociji i jačanju image-a destinacije u zemlji i inozemstvu;
 5. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora;
 6. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;
 7. Procjena doprinosa razvoju turističke ponude i unapređenju uvjeta boravka turista;
 8. Realizacija projekta u tekućoj godini.

III 

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Sv. Filip i Jakov ili nisu dostavili Izvješće o prošlogodišnjoj odobrenoj isplati, neće se razmatrati.
Zahtjevi se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Sv. Filip i Jakov radnim danom od 8,00-15,00 ili preuzeti sa Internet stranice
www.sv-filipjakov.hr

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov uz naznaku „Za Javni poziv“

IV

Rok za podnošenje projekata je 29.02.2016 godine odnosno do isteka raspoloživih sredstava. Nepotpuni  projekti neće se razmatrati. Odluku o izboru projekata i visini potpore donijeti će Turističko vijeće TZO Sv. Filip i Jakov.

Isplata odobrenih sredstava vršit će se isključivo nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća Turističkoj zajednici s priloženim dokaznicama ( računi, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

Sv. Filip i Jakov, siječanj, 2016

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA ZA 2016 god.

Arhiva

Say yes