Music Player: Off
16°C

Novosti

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“

Svjesni značaja i specifičnosti privatnog smještaja Zadarske županije te činjenice kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima i podizanjem razine usluga mogu stvoriti preduvjeti za jačanje glavne sezone te produženje iste, TZ Zadarske županije je u tu svrhu pokrenula projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „Welcome“
Turistička zajednica Zadarske županije i
Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov

Zadar, 2. studenog 2015.g.

Predmet:    Poziv za uključenje u projekt standardizacije obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji

Poštovani
Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji je 2015.g. pokrenula Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.
Privatni smještaj na ovim prostorima odlikuje briga o gostu, susretljivost, obiteljsko ozračje boravka kod domaćina te lojalnost gostiju koji upravo zbog prethodnih karakteristika spojenih s prirodnim i stvorenim atrakcijama borave generacijama u obiteljskom smještaju Zadarske županije.

Zašto Welcome?
-   Zato što najbolji primjeri privatnog smještaja nude ono što ne mogu ponuditi hoteli - stvaraju emotivnu vezu između domaćina (najčešće vlasnika i njegove obitelji) i gostiju. Gosti koji na taj način provode svoj odmor izloženi su destinaciji i njezinim autentičnostima na iskonski način jer upoznaju destinaciju kroz svoje domaćine koji su domicilno stanovništvo i savršeno su upoznati sa svim dobrim i lošim stranama. Nerijetko se između gostiju i domaćina stvaraju i prava prijateljstva kao posljedica zajedničkih lijepih iskustava na samom odmoru.
- Zato što ova internacionalna sintagma na prvi pogled jasno komunicira kako se radi o posebno certificiranoj vrsti privatnog smještaja koji kombinira visoku kvalitetu smještaja s domaćinskim pristupom.
-    Zato što želimo da nam se gost osjeća dobrodošlo.
-    Zato što želimo da nam se gost vraća.

Jednostavno: Welcome to Zadar Region.

Ovim projektom želimo unaprijediti ponudu obiteljskog smještaja naše županije i pomoći Vam u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti.

Ciljevi i očekivani učinci projekta " Welcome ":
•    povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja,
•    postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti,
•    pojačana promidžba,
•    specijalizacija prema različitim ciljnim skupinama,
•    stvaranje značajne strateške prednosti i preduvjeta za produženje sezone.
 

Uvjeti za članstvo u sustavu "Welcome "
Da biste postali dijelom sustava "Welcome ", morate ispunjavati kriterije definirane Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju.

Prijava za članstvo u "Welcome":
•    Molimo ispunite prijavni list koji se nalazi u privitku i dostavite ga u ured turističke zajednice.
•    Priložite fotokopiju rješenja – dozvole za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu
•    Priložite deset (10) fotografija objekta u digitalnom formatu koje će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta. Fotografije moraju biti široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Također moraju biti adekvatno imenovane i snimljene na vanjski medij – CD ili DVD. Naziv svake fotografije mora sadržavati puno ime onoga što prikazuje u obliku "ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg", npr. Zadar / Apartmani Magnolija A5.jpg (molimo ne koristiti velika tiskana slova!).

Nakon što se utvrdi da objekt u domaćinstvu odgovara zadanim kriterijima za pristup sustavu "Welcome", iznajmljivač će pristupiti potpisivanju Ugovora o dodjeli oznake kvalitete "Welcome" s lokalnom turističkom zajednicom, nakon čega će moći istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu. Trošak izrade i dostave standardizirane ploče oznake kvalitete "Welcome" snosi iznajmljivač, koji ju sam naručuje, postavlja i čuva prema uputama lokalne turističke zajednice.
Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice!

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu i tako postati dijelom sustava "Welcome", srdačno Vas pozdravljamo.


                                           
Mihaela Kadija, s.r.
Direktorica TZ Zadarske županije

Klara Eškinja Glavan
Direktori/ica TZ općine Sv. Filip i Jakov

WELCOME pravilnik

Welcome obrazac

Arhiva

Say yes