Music Player: Off
25°C

Obavijest za vlasnike vikend kuća

Prijava boravka i plaćanje boravišne pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor, članove njihovih obitelji i osobe koje borave u njihovim objektima

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ( Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija), i 3 zemlje članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška).

Razred turističkog
mjesta
za dva člana
(po osobi)
za svakog sljedećeg člana
(po osobi)
A 60,00 25,00
B 45,00 20,00
C 40,00 15,00
D 30,00 12,00

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
Nakon 15. srpnja tekuće godine vlasnik i članovi njegove uže obitelji (bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh) plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.
Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti putem eVisitor sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

eVisitor - SUSTAV PRIJAVE I ODJAVE

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista i vlasnika kuća i stanova za odmor, članova njihovih obitelji i osoba koje borave u njihovim objektima.
Kako bi vlasnici kuće ili stana za odmor bili aktivirani u sustav eVisitor potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu i presliku osobne iskaznice vlasnika objekta.
Uz korisničke podatke korisnik preuzima se početnu TAN listu kodova koji se zajedno s korisničkim imenom i zaporkom koriste za pristup sustavu eVisitor.
Promjenu zaporke i izdavanje nove TAN liste korisnik obavlja samostalno.
Pisane i video upute za korištenje sustava eVisitor nalaze se na web stranicama sustava www.evisitor.hr ili eVisitor – You Tube.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

• djeca do dvanaest godina starosti,
• osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
• vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.

Say yes